Online Introduksjon til Vin / Introduction to Wine

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
kr 6 900,00
Kom i gang

Gjennom dette online-kurset bestående av over 40 moduler, vil du få mulighet til å løfte din kunnskap om verdens viner, samt få en bedre forståelse for smaketeknikk og hvordan kombinere mat og vin. Målsettingen er at du skal tilegne deg generell basiskunnskap om de viktigste vindruene, hvor de dyrkes og hvilke vinstiler de gir. På denne måten berører vi vinland og regioner på flere kontinenter, og vinområder fra de mest klassiske til nykommere. I tillegg gjennomgår vi grunnprinsipper rundt mat og vin i kombinasjon og flere praktiske elementer rundt håndtering av vin, som for eksempel åpning/servering, dekantering og riktig oppbevaring.

Through this online course consisting of over 40 modules, you will have the opportunity to improve your knowledge of the world’s wines, as well as gain a better understanding of tasting techniques and how to combine food and wine. The goal is for you to acquire general basic knowledge about the most important wine grapes, where they are grown and which wine styles they produce. In this way, we touch wine countries and regions on several continents, and wine regions from the most classic to newcomers. In addition, we review basic principles around food and wine in combination and several practical elements around handling wine, such as opening/serving, decanting and proper storage.

Kurset inkluderer

 • Profesjonelle opptak
 • Smakesett og smakeskjema tilsendt med ca 26 viner
 • Stikkordskompendier for nedlastning
 • Kursbevis i pdf ved gjennomført kurs
 • Pin tilsendt per post ved gjennomført kurs

  Anbefalt litteratur (men ikke nødvendig for å gjennomføre kurset):
  Wine Folly: The Essential Guide to Wine, kun tilgjengelig på engelsk

What you will get in the course

 • Access to professional recordings
 • Questions after each module to enhance your learning experience
 • Tasting kit delivered with 26 wines and tasting sheets
 • Summary compendiums for downloading
 • Digital course certificate upon completion
 • Bronze pin sent by mail

  Recommended literature (not necessary to complete the course):
  Wine Folly: The Essential Guide to Wine, available in English only

Studiekompendie for nedlastning/Downloadable compendium

Kursinnhold

Utvid alle